Meldal folkebibliotek

   
Om oss
Huskelisten er tom

Velkommen til Meldal folkebibliotek!

Folkebiblioteket er lokalisert i Sentrumsbygget på Løkken Verk, og her kan du blant annet låne bøker, lydbøker, språkkurs, tidsskrifter og film på DVD. Vi har aviser og pc til bruk i biblioteket, og vi har trådløst nett for publikum.  Vi er et “Bok til alle” bibliotek!

Bibliotekets faste program: Bokprat, Sommerles, Nordisk uke, Morsmålsdagen og temautstillinger.

Arrangement blir annonsert på bibliotekets hjemmeside, Facebookside og eventuelt www.meldal.no.

I tillegg til i biblioteket, kan bøker leveres inn i bibliotekets bokkasse utenfor åpningstid.

Formålsparagraf: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Åpningstider:

Mandag: stengt
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 14.00 - 19.00
Fredag: 10.00 - 15.00
Lørdag: 10.00 - 13.00 

Kontakt:
Bibliotekskranken: 94 81 70 24

Biblioteksjef: 72 49 47 62

e-post: biblioteket@meldal.kommune.no